Πρόγραμμα

06:00-08:00 – Πρωινή Μουσική

08:00 – 09:00

Πίσω σελίδες – Μάριος Διονέλλης

09:00 – 11:00

Πρώτος καφές – Άρης Γάρος

11:00 – 13:00

Ραδιουργίες – Βασίλης Σπυριδάκης

13:00 – 14:00

Φωτο…γραφικός – Γιώργης Πακιουφάκης

14:00 – 15:00

Ενημερωτικό Μαγκαζίνο – Σταύρος Γιακουβής

15:05 – 16:00

Η μπάλα στην κερκίδα – Μ.Φλουρής

16:00-18:00

Επιλογές ελληνικής μουσικής

18:00-19:00

Επιλογές ξένης μουσικής

19:00-20:30

Τραγούδια ψυχής – Νίκος Βαρδαλαχάκης

20:30-00:00

Επιλογές Παραγωγών (ξένη μουσική)

00:00-06:00

Επιλογές Ελληνικής Μουσικής

06:00-08:00 – Πρωινή Μουσική

08:00 – 09:00

Πίσω σελίδες – Μάριος Διονέλλης

09:00 – 11:00

Πρώτος καφές – Άρης Γάρος

11:00 – 13:00

Ραδιουργίες – Βασίλης Σπυριδάκης

13:00 – 14:00

Φωτο…γραφικός – Γιώργης Πακιουφάκης

14:00 – 15:00

Ενημερωτικό Μαγκαζίνο – Σταύρος Γιακουβής

15:05 – 16:00

Η μπάλα στην κερκίδα – Μ.Φλουρής

16:00 – 18:00

Επιλογές Παραγωγών ελληνικής μουσικής

18:00 – 21:00

Επιλογές Ξένης Μουσικής

21:00-00:00

Επιλογές Παραγωγών (ξένη μουσική)

00:00-06:00

Επιλογές Ελληνικής Μουσικής

06:00-08:00 – Πρωινή Μουσική

08:00 – 09:00

Πίσω σελίδες – Μάριος Διονέλλης

09:00 – 11:00

Πρώτος καφές – Άρης Γάρος

11:00 – 13:00

Ραδιουργίες – Βασίλης Σπυριδάκης

13:00 – 14:00

Φωτο…γραφικός – Γιώργης Πακιουφάκης

14:00 – 15:00

Ενημερωτικό Μαγκαζίνο – Σταύρος Γιακουβής

15:05 – 16:00

Η μπάλα στην κερκίδα – Μ.Φλουρής

16:00-19:00

Επιλογές Ελληνικής Μουσικής

19:00 – 20:00

Απόδειπνο Τετάρτης – Μανώλης Σπανάκης

20:00 – 21:00

Επιλογές μουσικής

21:00-23:00

Γιώργος Μονοτράκης – Μνήμη της Πέτρας

23:00-00:00

Επιλογές  Ξένης Μουσικής

00:00 – 02:00

Επιλογές Ελληνικής Μουσικής

02:00-04:00

Μουσική Εthnic

06:00-08:00 – Πρωινή Μουσική

08:00 – 09:00

Πίσω σελίδες – Μάριος Διονέλλης

09:00 – 11:00

Πρώτος καφές – Άρης Γάρος

11:00 – 13:00

Ραδιουργίες – Βασίλης Σπυριδάκης

13:00 – 14:00

Φωτο…γραφικός – Γιώργης Πακιουφάκης

14:00 – 15:00

Ενημερωτικό Μαγκαζίνο – Σταύρος Γιακουβής

15:05 – 16:00

Η μπάλα στην κερκίδα – Μ.Φλουρής

16:00-18:00

Επιλογές Ελληνικής Μουσικής

18:00- 21:00

Επιλογές Ξένης Μουσικής

21:00-22:30

Είπα να ζήσω τα παλιά

Ελπίδα Μανουρά

22:30-00:00

Η Γοητεία της Αμφισβήτησης – Κώστας Μαρκάκης

00:00-02:00

Επιλογές μουσικής

02:00-03:00

Μουσική Τζαζ

03:00-06:00

Επιλογές Ελληνικής Μουσικής

06:00-08:00 – Πρωινή Μουσική

08:00 – 09:00

Πίσω σελίδες – Μάριος Διονέλλης

09:00 – 11:00

Πρώτος καφές – Άρης Γάρος

11:00 – 13:00

Ραδιουργίες – Βασίλης Σπυριδάκης

13:00 – 14:00

Φωτο…γραφικός – Γιώργης Πακιουφάκης

14:00 – 15:00

Ενημερωτικό Μαγκαζίνο – Σταύρος Γιακουβής

15:05-16:00

Ιστορίες Μουσαφήριδων – Χάλεντ Ταχίρ

16:00 -18:00

Επιλογές ελληνικής μουσικής

18:00- 21:00

Επιλογές ξένης μουσικής

21:00 – 00:00

Επιλογές ελληνικής Μουσικής

00:00-02:00

Επιλογές  παραγωγών (Ελληνική  Μουσική)

02:00-07:00

Μουσική

08:00-18:00

Επιλογές ελληνικής μουσικής

18:00 – 21:00

Ξένη μουσική

21:00 – 08:00

Επιλογές ελληνικής μουσικής

08:00-18:00

Επιλογές ελληνικής μουσικής

18:00 – 21:00

Ξένη μουσική

21:00 – 08:00

Επιλογές ελληνικής μουσικής

.