Υποτροφίες από τον ΑΔΜΗΕ εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Κρήτης

από Stavros Giakouvis

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητής Παναγιώτης Τσακαλίδης και ο πρόεδρος & διευθύνοντας σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μανούσο Μανουσάκη κατά την υπογραφή του συμφωνητικού χορηγίας.

Συμφωνητικό Χορηγίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΑΔΜΗΕ υπογράφηκε σήμερα στην Πανεπιστημιούπολη των Βουτών, μία ημέρα μετά την υπογραφή της σύμβασης για την έναρξη των εργασιών ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής. Το συμφωνητικό προβλέπει την χορήγηση υποτροφιών από τον ΑΔΜΗΕ σε φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως αντιστάθμισμα της έκτασης που παραχώρησε το Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση του έργου.

«Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό και καινοτόμο έργο από κάθε άποψη, περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική. Θα άρει τον ενεργειακό αποκλεισμό της Κρήτης και θα δώσει τη δυνατότητα να υλοποιηθούν στο νησί μεγάλα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», ανέφερε σε δηλώσεις του κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητής Παναγιώτης Τσακαλίδης.

Όπως επισήμανε ο πρύτανης: «Το Πανεπιστήμιο Κρήτης υπέγραψε τον Φεβρουάριο του 2020 σύμβαση παραχώρησης προς τον ΑΔΜΗΕ της χρήσης τμήματος ακινήτου στην Πανεπιστημιούπολη των Βουτών, όπου ήδη φιλοξενείται σταθμός υψηλής τάσης, με σκοπό την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικού σταθεροποιητή τάσης) για τη βελτίωση της ποιότητας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή. Με δεδομένη πλέον την ολοκλήρωση της διασύνδεσης στο άμεσο μέλλον, το Πανεπιστήμιο Κρήτης σχεδιάζει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 10MWp για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Ιδρύματος, προχωρώντας προς την υλοποίηση του οράματος για το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο, πράσινο πανεπιστημιακό campus στη χώρα.

Στα πλαίσια των ανταποδοτικών οφελών, είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να υπογράψουμε συμφωνητικό χορηγίας ετήσιου ύψους 30.000 ευρώ για την παροχή υποτροφιών από τον ΑΔΜΗΕ προς τους φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για σπουδές σχετιζόμενες με την ενέργεια και το περιβάλλον, με σκοπό την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής. Συμφωνήσαμε με τον κ. Μανούσο Μανουσάκη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ, πως αποτελεί κοινή μας επιθυμία η συνεργασία μεταξύ ΑΔΜΗΕ και ΠΚ που εγκαινιάζεται σήμερα να ενταθεί λόγω του ενδιαφέροντος των δύο οργανισμών σε θέματα τεχνολογιών αιχμής με σημαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο».