ΒΟΑΚ: Κίνδυνο αποκοπής είδαν οι γεωλόγοι – Από διαρροή νερού οι ρωγμές

από Stavros Giakouvis

Κίνδυνο να αποκοπεί ο ΒΟΑΚ στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας διαπίστωσαν γεωλόγοι του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), που έκαναν αυτοψία στην περιοχή.

Όπως επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους, οι ρωγμές που εντοπίστηκαν το προηγούμενο διάστημα οφείλονται πιθανότατα σε διαρροή νερού από σωλήνα ύδρευσης. Το πρόβλημα παρουσιάζεται σε μήκος περίπου 25 μέτρων του δρόμου, όπου εμφανίζονται συνεχώς νέες ρωγμές και διευρύνονται οι υφιστάμενες, όπως λένε οι γεωλόγοι. Μάλιστα προειδοποιούν ότι το πρόβλημα «αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο από τις εισροές και των όμβριων υδάτων της χειμερινής περιόδου».

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα απαιτείται άμεσα «έλεγχος της διαρροής νερού από τις σωληνώσεις και η αποφυγή περαιτέρω εισροής όμβριων υδάτων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες» και παράλληλα να πραγματοποιηθεί η μελέτη της κατολίσθησης και η αποκατάστασή της.

Την ανακοίνωση υπογράφουν οι γεωλόγοι του ΓΕΩΤΕΕ που πραγματοποίησαν την αυτοψία Εμμ. Στειακάκης, Έμη Γιαλύτη, Μαρίνος Κριτσωτάκης και Χαράλαμπος Φασουλάς, καθώς και ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ Αλέξανδρος Στεφανάκης.

Η ανακοίνωση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Κατόπιν των δημοσιευμάτων στα τοπικά ΜΜΕ, για τις ρωγμές που εμφανίσθηκαν στον ΒΟΑΚ στη λεγόμενη «κακιά στροφή» λίγο πριν τη Λυγαριά, κλιμάκιο αποτελούμενο από Γεωλόγους Μέλη του ΓΕΩΤΕΕ, στις 28 Νοεμβρίου του 2019, πραγματοποίησε γεωλογική – γεωτεχνική αναγνώριση της περιοχής με σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών αστοχίας και τη σύνταξη πρότασης σχετικά με τα άμεσα ενδεδειγμένα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος.

Από τη γεωλογική – γεωτεχνική αναγνώριση προέκυψαν τα παρακάτω:

1. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε μήκος περίπου 25 m κατά μήκος του οδοστρώματος. Πρόκειται για μικρής έκτασης αστοχία κατολισθητικού χαρακτήρα στο κατάντη πρανές του δρόμου. Περιγράφεται ως τυπική αστοχία πρανούς, κλειστής κυκλικής μορφής με τρία περιορισμένα επάλληλα φρύδια αποκόλλησης.

2. Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να αποκοπεί ο δρόμος σε αυτό το ύψος, καθώς διαδοχικές νέες ρωγμές εμφανίζονται, ενώ διευρύνονται οι υφιστάμενες.

3. Σε απόσταση περί τα 50 m ανάντη της θέσης αστοχίας διαπιστώθηκε η ύπαρξη τεχνικού (αγωγού κυκλικής διατομής) που είναι κατασκευασμένος εγκάρσια του δρόμου για την εκτροπή της ροής των νερών του ρείθρου. Η κατάσταση – λειτουργία του αγωγού είναι σκόπιμο να διερευνηθεί προκειμένου να εξετασθεί η πιθανότητα διαρροής και ο εμποτισμός του επιχώματος πάνω στο οποίο οδεύει ο δρόμος.

4. Διαπιστώθηκε επίσης διαρροή από τα δίκτυα που μεταφέρουν νερό προς την Αγ. Πελαγία (μαύρες σωλήνες) στο ανατολικό αντέρεισμα του δρόμου. Ειδικότερα, σε αυτή ακριβώς τη θέση (στροφή) υπάρχουν ίχνη πρόσφατης μεγάλης διαρροής δικτύου που έχει αποκατασταθεί, όμως ακόμα και σήμερα υπάρχει μικρότερη διαρροή που συνεχώς εμπλουτίζει το ήδη κορεσμένο σε νερό πρανές του δρόμου αυξάνοντας την επικινδυνότητα για κατολίσθηση.

Με βάση τα παραπάνω ως το πιθανότερο σενάριο προέλευσης του προβλήματος, σκιαγραφήθηκε αυτό της διαρροής σωλήνων μεταφοράς νερού, που οδήγησε σε εμποτισμό του επιχώματος στο οποίο οδεύει ο δρόμος, προκαλώντας τοπικά συνθήκες φόρτισης και παραμορφώσεις κατολισθητικού χαρακτήρα και ανάπτυξη παρακατακόρυφων ρωγμών εφεκλυσμού. Το φαινόμενο της κατολίσθησης αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο από τις εισροές και των όμβριων υδάτων της χειμερινής περιόδου.

Αυτό που άμεσα χρειάζεται είναι ο έλεγχος της διαρροής νερού από τις σωληνώσεις και η αποφυγή περαιτέρω εισροής όμβριων υδάτων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για να σταματήσει την επιτάχυνση του φαινομένου της κατολίσθησης και στη συνέχεια/ παράλληλα να πραγματοποιηθεί η μελέτη της κατολίσθησης και η αποκατάστασή της.

Η μελέτη κρίνεται σκόπιμο να συμπεριλάβει λεπτομερή διερεύνηση της γεωλογίας της περιοχής και να ακολουθήσει σχεδιασμός γεωερευνητικών εργασιών (ερευνητικές γεωτρήσεις, πραγματοποίηση δοκιμών SPT, δειγματοληψία και πραγματοποίηση εργαστηριακών δοκιμών, εγκατάσταση αποκλισιομέτρων και μαρτύρων μετακίνησης) για την επιβεβαίωση του μηχανισμού αστοχίας στην εξεταζόμενη θέση και τη διατύπωση προτάσεων για τα επανορθωτικά μέτρα.

Έμμεσα, αυτό το ανωτέρω κρίσιμο θέμα, αναδεικνύει και την ανάγκη για την ορθολογική διαχείριση των νερών (μεταφορά νερού – κάλυψη αναγκών περιοχής Λυγαριάς- Αγ. Πελαγίας).

Γεωλόγοι:

Αναπ. Καθηγητής Π.Κ. Στειακάκης Εμμ.

Γιαλύτη Έμη, MSc ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΌΣ

Δρ. Κριτσωτάκης Μαρίνος

Δρ. Φασουλάς Χαράλαμπος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης