Στον αέρα τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών

από Aris

Κοινοβουλευτική παρέμβαση αναφορικά με την υποβάθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων περισσοτέρων από 88.000 αποφοίτων Δημοσίων Επαγγελματικών Σχολών, πραγματοποίησαν 45 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα, στον αέρα βρίσκονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), που ιδρύθηκαν με τον ν.3475/06 και λειτουργούσαν στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλα τα Υπουργεία. Ειδικότερα, με τον ν. 4763/2020 (ΦΕΚ A 254 – 21.12.2020), υποβαθμίζονται αναδρομικά τα πτυχία των 88.746 αποφοίτων ΕΠΑ.Σ. όλων των υπουργείων, παρά το γεγονός ότι ήδη τους έχουν αποδοθεί ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους  των ΕΠΑ.Λ. από το 2016.

Ο νέος νόμος 4763/2020  που ψηφίστηκε στις 21/12/2020 δημιουργεί σειρά προβλημάτων α) για τους απόφοιτους των (ΕΠΑ.Σ.) που ιδρύθηκαν με το ν. 3475/06 και  λειτουργούσαν σε όλα τα Υπουργεία, δεδομένου ότι με το άρθρο 170 καταργούνται τα επαγγελματικά τους δικαιώματα αλλά και η δυνατότητα εγγραφής τους στα ΙΕΚ και β) για όσους φοιτούν ήδη στις ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς αφενός διακόπτεται η φοίτηση τους που στηρίζεται στο νόμο εισαγωγής τους στις σχολές (ν.3475/2006) και αφετέρου θα λάβουν υποβαθμισμένα πτυχία με βάση τον νέο ν.4763/2020.

Τα πτυχία τους, όπως επισημαίνει ο κ. Βαρδάκης, αντί να είναι ισότιμα με αυτά των ΕΠΑ.Λ., θα παρέχουν ισοτιμία με τις μεταγυμνασιακές Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) του νέου νόμου για τις οποίες δεν έχουν προσδιοριστεί επαγγελματικά δικαιώματα.

Για τους λόγους αυτούς οι βουλευτές καλούν την αρμόδια  Υπουργό να απαντήσει αν προτίθεται, αφενός να αποσύρει τις κατάπτυστες διατάξεις,  που αφορούν στην υποβάθμιση των πτυχίων των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ. και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από το 2008 και αφετέρου να επαναφέρει το επίπεδο των πτυχίων των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ. όλων των Υπουργείων από τους πρώτους απόφοιτους του 2008 μέχρι και τους σημερινούς φοιτούντες στις ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ και Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, στο επίπεδο 4.