Πού επιτρέπεται η κολύμβηση στο Ηράκλειο αυτό το καλοκαίρι

από Βασίλης Σπυριδάκης

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας λαμβάνοντας υπ΄ όψιν: 

1)  Τις αυτοψίες των Υγειονομικών Επιθεωρητών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου/Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου, που εξετάζουν μακροσκοπικά την κατάσταση των παραλιών και της επιφάνειας της θάλασσας αναφορικά με την κατάσταση της θάλασσας, της ακτής και τις λοιπές οπτικά εκτιμώμενες παραμέτρους.

2)  Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων θαλασσίου ύδατος που ελήφθησαν από τις ακτές κολύμβησης της Π.Ε. Ηρακλείου και εστάλησαν στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης.

3)  Τα στοιχεία που προκύπτουν από την γεωγραφική κατανομή σημείων παρακολούθησης και Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης αλλά και την  παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης που πραγματοποιήθηκε στα σημεία δειγματοληψίας, σύμφωνα με τις αρχές και κατευθύνσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής αλλαγής – Ειδική Γραμματεία υδάτων, σε ακτές της Π.Ε. Ηρακλείου στο πλαίσιο του Προγράμματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ» για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης του Νομού Ηρακλείου.

4)  Την με αρ. πρ. 149909/24-6-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου ‘’Χαρακτηρισμός ακτών κολύμβησης Π.Ε. Ηρακλείου’’  ανακοινώνει ότι όλες οι θαλάσσιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου τόσον οι βόρειες όσον και οι νότιες χαρακτηρίζονται κατάλληλες για κολύμβηση.

 Η κολύμβηση εξακολουθεί να απαγορεύεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας:

Α) 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του καναλιού του ΑΛΜΥΡΟΥ ποταμού μπροστά από τη Δ.Ε.Η. στα Λινοπεράματα, λόγω χαρακτηρισμού της περιοχής ως αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων και εκβολής των αποχετευτικών αγωγών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Η. και της Ε.Κ.Ο.

Β) 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του ποταμού ΓΙΟΦΥΡΟΥ Ηρακλείου και του υποθαλάσσιου αγωγού του βιολογικού σταθμού Ηρακλείου λόγω χαρακτηρισμού της περιοχής ως αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων.

Γ) 200 μέτρα εκατέρωθεν της περιοχής των πρώην σφαγείων Ηρακλείου (Αλικαρνασσός) λόγω χαρακτηρισμού της περιοχής ως αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων και εκβολής του αποχετευτικού αγωγού του βιολογικού σταθμού της ΒΙ.ΠΕ.

Δ) Στα αγκυροβόλια πλοίων και τις μαρίνες.

Ε) Στο λιμάνι Ηρακλείου.