Ο Ν. Ηγουμενίδης κατέθεσε στη Βουλή το υπόμνημα του ΤΕΕ-ΤΑΚ για τα θέματα των μηχανικών

από Βασίλης Σπυριδάκης

Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ηγουμενίδης κατέθεσε ως αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής αναλυτικό υπόμνημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης με θέμα: «Υπόμνημα με ζητήματα μηχανικών».

Το έγγραφο που απευθύνεται στον ίδιο τον Νίκο Ηγουμενίδη και ο βουλευτής το αποστέλλει στους αρμόδιους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μεταξύ των θεμάτων που τίθενται στο υπόμνημα είναι η αύξηση του ποσού των εγγυητικών αποστολών ΤΜΕΔΕ και άλλα ζητήματα που αφορούν την εγγυοδοσία, το ασφαλιστικό των μηχανικών, η επίσπευση της δημιουργίας μηχανισμού έκδοσης εγγυητικών επιστολών από το ΤΜΕΔΕ για έργα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ (2010-2020), ζητήματα εγγραφής νέων μηχανικών στον ΕΦΚΑ, ο κώδικας διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) κ.ά.