Με τη νέα γενιά προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης θα αναγεννήσουμε το Ηράκλειο

από Βασίλης Σπυριδάκης

του Γιάννη Κουράκη

Η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-2027 εκφράζει μια Ευρώπη που ισχυροποιεί τις περιφέρειές της, με τη στήριξη αναπτυξιακών στρατηγικών των οποίων ηγούνται οι ίδιες. Οι Τοπικές Αρχές θα συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαχείριση των πόρων της ΕΕ και η αύξηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης θα ενισχύσει το αίσθημα ευθύνης για τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στις περιφέρειες και τις πόλεις.

Ο Δήμος Ηρακλείου έχει μια άνιση εμπειρία στην εφαρμογή ολοκληρωμένων αστικών προγραμμάτων και υλοποίησης έργων περιβαλλοντικής υποδομής. Την περίοδο 2003-14 έχουν απορροφηθεί σημαντικοί πόροι για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, για την υλοποίηση αναπλάσεων και παρεμβάσεων ανάδειξης των τειχών και του παραλιακού μετώπου καθώς και για μεγάλα έργα στο τομέα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων. Η εικόνα της πόλης άλλαξε.

Αντίθετα, τα επόμενα χρόνια παρά τις αυξημένες χρηματοδοτικές δυνατότητες παρουσιάστηκε μια ύφεση με μεγάλες καθυστερήσεις στην προώθηση των έργων. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να μην υλοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις που είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ασφάλεια την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης αλλά να παραμένουν δυστυχώς εν υπνώσει.

Όμως, διαπιστώνουμε ότι διαχρονικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενδυναμώνεται η τοπική διάσταση στο σχεδιασμό και στη διαχείριση των προγραμμάτων. Οι πόροι για την αστική ανάπτυξη αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένοι.

Το Ηράκλειο πρέπει να σχεδιάσει το μέλλον σε σταθερή βάση

Ο Δήμος Ηρακλείου, με την εμπειρία που έχει αποκτήσει από προηγούμενες προγραμματικές περιόδους καθώς και με την αναβάθμιση της Διοικητικής και Διαχειριστικής του επάρκειας, μπορεί να διεκδικήσει μια ουσιαστικότερη συμμετοχή σε ένα ευρύτερο πεδίο παρεμβάσεων στο πλαίσιο ολοκληρωμένων αστικών και τοπικών προγραμμάτων που προβλέπονται ενισχυμένα την επόμενη περίοδο. Ειδικότερα, για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος ο Δήμος προσβλέπει στην πλήρη αξιοποίηση των πόρων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου αλλά και της νέας 2021-27 για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που κυρίως αφορούν στην:

    • Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας απέναντι στις φυσικές καταστροφές.
    • Προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης του νερού με διασφάλιση της επάρκειας και μείωση των απωλειών στα δίκτυα.
    • Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία με μηδενικά απόβλητα.
    • Ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και μείωση της ρύπανσης.

 

  • Προαγωγή της βιώσιμης κινητικότητας με ενθάρρυνση της ηλεκτροκίνσης.
  • Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές και στην ύπαιθρο.

 

Η νέα δημοτική αρχή θα δώσει μια νέα πνοή στην πόλη και στην ύπαιθρο

Προϋπόθεση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών των δράσεων αποτελεί η εκλογή μιας νέας δυναμικής και συγκροτημένης Δημοτικής Αρχής που διαθέτει όραμα, σχέδιο και εμπειρία στην εφαρμογή προγραμμάτων. Ήρθε η ώρα οι πολίτες να αποφασίσουν και να δώσουν μια νεά δημιουργική πνοή στην πόλη μας.

Η Νέα Δημοτική αρχή από την πρώτη ημέρα θα αναλάβει πρωτοβουλίες προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και της στήριξης καινοτόμων τοπικών πρωτοβουλιών. Θα επιταχύνει την απορρόφηση των υπαρχόντων πιστώσεων ενώ θα σχεδιάσει ένα νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλες τις γειτονιές της πόλης και τους οικισμούς της υπαίθρου.

Ο Δήμος απαρτίζεται από διαφοροποιημένες ζώνες αλλά με τις κατάλληλες παρεμβάσεις θα αναπτύσσεται ισόρροπα και αρμονικά προς όφελος των κατοίκων. Αυτό αποτελεί υπόσχεση αλλά και δέσμευση μας.