Μαθητές και εκπαιδευτικοί καθάρισαν τις παραλίες Πανόρμου και Μπαλίου

από Stavros Giakouvis

Με πρωτοβουλία του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) και μέσω του έργου «Σκουπίδια στον Αφρό-Μυλοπόταμος» το οποίο χρηματοδοτείται από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ του ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης, οργανώθηκε διήμερο ευαισθητοποίησης και καθαρισμού ακτών στον Δήμο Μυλοποτάμου στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2021.

Στο διήμερο ευαισθητοποίησης συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από τα Δημοτικά Σχολεία του Μπαλίου και του Πανόρμου, όπως και από το Γυμνάσιο του Πανόρμου. Την πρώτη ημέρα καθαρίστηκε η παραλία του Γεροποτάμου όπου συλλέχθηκαν περίπου 80 κιλά απορριμμάτων από τα οποία τα 60kg ήταν απορρίμματα που βρίσκονταν στην ακτή και στις όχθες του ποταμού του Γεροποτάμου, ενώ, τα 20kg αντιστοιχούσαν σε αντικείμενα τα οποία ανασύρθηκαν από τον βυθό με την πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών δυτών του καταδυτικού κέντρου «Ιππόκαμπος». Τη δεύτερη μέρα καθαρίστηκε η παραλία «Λίμνη» στο Πάνορμο από την οποία οι μαθητές συνέλλεξαν περίπου 35kg απορριμμάτων.

Και τις δύο μέρες οι συμμετέχοντες διαπίστωσαν ότι, ενώ οι παραλίες ήταν φαινομενικά καθαρές στα σημεία τους που αξιοποιούνται τουριστικά, είχαν τόσο μικροπλαστικά όσο και πολλά σκουπίδια στα μη αξιοποιήσιμα μέρη τους (parking, εκβολές ποταμού, δρόμος πρόσβασης, κλπ.). Ανάμεσα στα αξιοπερίεργα αντικείμενα που συγκεντρώθηκαν συγκαταλέγονται φριτέζες, κατσαρόλες, οικοδομικά υλικά, αλλά και πλαστικά δοχεία σε καλή κατάσταση που είχαν χρήση τουλάχιστον πριν 20 χρόνια (σύμφωνα με την ετικέτα τους).

Η δράση διεξήχθη με την καθοδήγηση των έμπειρων στελεχών του ΜΙΟ-ECSDE και οι μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τα συλλεχθέντα απορρίμματα (Από που μπορεί να προήλθαν; Ποιες συμπεριφορές τα δημιουργούν; Πώς θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει; Ποιος ο ρόλος των ποταμών στη μεταφορά απορριμμάτων; Τι μπορούμε να κάνουμε ως ενεργοί πολίτες για την προστασία των ακτών;). Στόχος της δράσης ήταν οι μαθητές να αντιληφθούν το πρόβλημα που δημιουργούν τα απορρίμματα και ιδιαίτερα τα πλαστικά στις ακτές της περιοχής, να ευαισθητοποιηθούν περιβαλλοντικά και να «γνωρίσουν» τους σωστούς τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων τους.

Το έργο «Σκουπίδια στον Αφρό-Μυλοπόταμος» στοχεύει, μέσω δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς τους επαγγελματίες τουρισμού, την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και τους κατοίκους, να μειώσει τα θαλάσσια απορρίμματα και ιδιαίτερα τα πλαστικά μιας χρήσης με τα οποία επιβαρύνονται οι θάλασσες και οι ακτές της πατρίδας μας κατά χιλιάδες τόνους. Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070081 το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.