Ομιλία του Αλ. Τσίπρα το απόγευμα για την οικολογική ανάπτυξη

από Stavros Giakouvis

Σήμερα πραγματοποιείται η κεντρική εκδήλωση του Τμήματος Οικολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα «Διακυβέρνηση και οικο-ανάπτυξη των ελληνικών προστατευόμενων περιοχών της φύσης (περιοχές του οικολογικού δικτύου NATURA 2000)», στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Ακαδημίας 7, στην Αθήνα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, θα πραγματοποιήσει ομιλία στις 18.30.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η διεξαγωγή ενός ουσιαστικού και δημόσιου διαλόγου για την αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου προστασίας των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, που θα λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις. Ειδικότερα, ζητούμενο είναι η διαμόρφωση προτάσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συμμετοχική διακυβέρνηση, προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, μέσα από τη στήριξη και αναβάθμιση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί/ή θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των περιβαλλοντικών οργανώσεων, της επιστημονικής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων και των φορέων που εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα με τις προστατευόμενες περιοχές της φύσης.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει δύο θεματικούς κύκλους συζητήσεων:

1ος κύκλος συζήτησης: Διακυβέρνηση και διαχείριση των περιοχών Natura 2000 της Ελλάδας

Συντονίστρια: Ρ.Δούρου, Τομεάρχης Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ

Θέματα:

• Το σημερινό, συμμετοχικό μοντέλο διακυβέρνησης: Εμπειρίες, αδυναμίες και προοπτικές.

• Διεθνείς καλές πρακτικές, μοντέλα συμμετοχικής διακυβέρνησης φορέων περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Local Agenda 21

• Ολοκληρώνοντας τη μεταρρύθμιση στις περιοχές Natura 2000: Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Προεδρικά Διατάγματα και Σχέδια Διαχείρισης

2ος κύκλος συζήτησης: Ο ρόλος των ΦΔΠΠ για την ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης στις περιοχές NATURA 2000

Συντονίστρια: Χ.Καφαντάρη (αν. Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ)

Θέματα:

• Οικοσυστημικές υπηρεσίες και οικο-ανάπτυξη στις περιοχές NATURA 2000.

• Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και νέες Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα

• Το φυσικό κεφάλαιο αντίπαλος ή σύμμαχος της τοπικής ανάπτυξης; Αξιοποίηση της βιοποικιλότητας για την ενίσχυση του τοπικού προϊόντος, την επιχειρηματικότητα και την εργασία

• Η σύνδεση των τοπικών κοινωνικών εταίρων και της Αυτοδιοίκησης με τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών