Έως και 426 δισ. ευρώ οφείλει η Γερμανία

από Βασίλης Σπυριδάκης

Από 278 δισ. ευρώ έως 318 δισ. ευρώ είναι οι γερμανικές οφειλές μόνο για τις κρατικές αξιώσεις, σύμφωνα με το πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Σε αυτές μπορούν να προστεθούν και πολεμικές αποζημιώσεις ιδιωτών που, ανάλογα με την προσέγγιση, είναι από 22.120.000.000 ευρώ χωρίς να υπολογίζονται οι τόκοι έως 107.268.000.000 ευρώ χωρίς να υπολογίζονται οι τόκοι. Αυτά τα ποσά ανεβάζουν τις γερμανικές οφειλές τουλάχιστον στα 426 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα το συνολικό ποσό κρατικών αξιώσεων για τον Α’ και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού, είναι από 278.736.276.691 ευρώ έως 318.688.098.016,51 ευρώ.

Κρατικές αξιώσεις

Για τον υπολογισμό των κρατικών αξιώσεων η Διακομματική Επιτροπή βασίστηκε στην Έκθεση της Ειδικής Επιτροπής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία συντάχθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2014. Έτσι όλοι οι υπολογισμοί των χρημάτων γίνονται σε ποσοτικούς προσδιορισμούς εκείνης της περιόδου.

Έτσι προκύπτει ότι η Γερμανία οφείλει αποζημιώσεις από τον:

1) Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

9.189.270.837 ευρώ.

2) Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Οι αξιώσεις της Ελλάδας αφορούν:

α. Πολεμικές αποζημιώσεις για τις υλικές καταστροφές και διαρπαγές.

β. Πολεμικές επανορθώσεις των θυμάτων και των συγγενών των θυμάτων.

γ. Αποπληρωμή του κατοχικού δανείου.

δ. Επιστροφή των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών και εκκλησιαστικών κειμηλίων.

Τα μέλη της Επιτροπής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ανέλυσαν τις προσεγγίσεις του ποσοτικού προσδιορισμού των απαιτήσεων και κατέληξαν σε δύο μορφές προσδιορισμού των οφειλών:

* Βάσει της Συνδιάσκεψης των Παρισίων.

* Βάσει του αρχειακού υλικού.

α. Βάσει της Συνδιάσκεψης των Παρισίων οι καθαρές απαιτήσεις της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας ανέρχονται σε 309.498.827.179,51 ευρώ. Συγκεκριμένα πρόκειται για 6.741.070.692 δολάρια ΗΠΑ του 1938. Ο υπολογισμούς του ποσού έγινε με έτος έναρξης απαιτήσεων το 1946 και ημερομηνία λήξης των απαιτήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2014.

β. Βάσει του αρχειακού υλικού η συνολική απαίτηση της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας ανέρχεται σε 269.547.005.854 ευρώ. Ειδικότερα:

– 171.442.057.838 ευρώ από επανορθώσεις για ζημίες σε 11 επιμέρους κατηγορίες.

– 10.344.859.092 ευρώ από το κατοχικό δάνειο.

– 33.873.928.462 ευρώ από αποθετικές ζημίες 1940 – 1944.

– 53.886.160.462 ευρώ από μείωση παραγόμενου προϊόντος 1940 – 1944.

Σημειώνεται ότι στους προσδιορισμούς αυτούς δεν περιλαμβάνονται απαιτήσεις:

α. Για αποζημιώσεις από την απώλεια ανθρωπίνων ζωών ή αναπηριών κ.λπ.

β. Για αποζημιώσεις από τη βύθιση εμπορικών πλοίων.

γ. Για αποζημιώσεις από την αφαίρεση χρυσού.

δ. Για αποζημιώσεις από τη διαρπαγή χρυσού ιδιωτών.

ε. Έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

στ. Από αποζημιώσεις που εδόθησαν σε Γερμανούς υπηκόους.

ζ. Από το κατοχικό δάνειο.

η. Για καταστροφή ιδιωτικών περιουσιών.

θ. Από αφαιρεθέντα καπνά.

ι. για αποθετικές ζημίες.

Πλήρωσε ελάχιστα

Η Γερμανία έχει προβεί μέχρι σήμερα σε εξόφληση ενός ελαχίστου μέρους των οφειλών της:

1. Από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο από επανορθώσεις και από αποζημιώσεις προς ιδιώτες, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης του Μεικτού Ελληνογερμανικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Συμφωνίας του Λονδίνου του 1953 και της κατόπιν αυτής συναφθείσας από 13.6.1974 Συμφωνίας της Αθήνας ανάμεσα σε Ελλάδα και Γερμανία.

2. Από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν μερικώς ικανοποιηθεί μόνον οι αξιώσεις των Ελλήνων υπηκόων, θιγέντων από εθνικοσοσιαλιστικά μέτρα δίωξης, και οι αξιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης ή Ελλήνων υπηκόων για αφαιρεθέντα καπνά, κατ’ εφαρμογή της από 8.12.1961 συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Βουλή: Τον Δεκέμβριο εγκρίνεται το πόρισμα για τις γερμανικές οφειλές

Τον Δεκέμβριο η ελληνική Βουλή θα εγκρίνει το πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Αυγής» της Κυριακής. Η ελληνική κυβέρνηση έθεσε συντεταγμένα το θέμα στον Πρόεδρο της Γερμανίας Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα.

Η απόφαση του προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση να εγκριθεί εντός του 2018 το πόρισμα για τις γερμανικές οφειλές δρομολογεί εξελίξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα συσταθεί Διεθνής Επιτροπή Διεκδίκησης, ενώ η κυβέρνηση θα επιλέξει τον χρόνο που θα κάνει τη σχετική ρηματική διακοίνωση στη γερμανική κυβέρνηση, με την οποία θα την καλεί να επιλυθεί το θέμα. Στη συνέχεια, και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, η Αθήνα θα μπορεί να προσφύγει στο διεθνές δικαστήριο. Υπογραμμίζεται ότι το πόρισμα της Επιτροπής, της οποίας πρόεδρος είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, περιλαμβάνει αναλυτικές προτάσεις για τα επόμενα βήματα.

Κώστας Πουλακίδας

Πηγή: Αυγή